Filtruj produkty

E20/3 Złącze kątowe wzmocnione

E20/3 Złącze kątowe wzmocnione

Opis

ZASTOSOWANIE:
Seria kątowników E jest rozszerzeniem oferty kątowników wzmocnionych. Jest doskonałym uzupełnieniem oferty kątowników z serii ABR. Dzięki dużym gabarytom, różnej perforacji (także otwory na śruby i kotwy) zastosowanie tych kątowników jest bardzo szerokie. Na szczególną uwagę zasługuje kątownik E20/3. Bardzo duże nośności tego złącza pozwalają przenieść większość kombinacji obciążeń w typowych konstrukcjach drewnianych.


MATERIAŁ:
Stal ocynkowana ogniowo metodą Sendzimira S250GD + Z  275 g/m2  (20 µm)Europejska aprobata techniczna: ETA-06/0106
Deklaracja właściwości użytkowych: PL-DoP-e06-0106

  • Asortyment
  • Dane techniczne
  • Mocowanie
  • Info. techniczne
  • Prod. uzupełniające
  • Galeria

Numer Art.

j.m.

WYMIARY [mm]

Ilość w opk

PKWiU

A B

C

E20/3

szt

170

113

95

3,0

25

25.99.29.0

 

Mocowanie belka-belka gwoździowanie pełne

Nr Art. Wymiary [mm] Mocowanie Nośności charakterystyczne [kN]dwa złącza na połączenie
A B C t Ramię A Ramię B Gwoździe
R1,k  R2/3, k
E20/3 170 113 95 3 24-Ø5 5-Ø11 16-Ø5 4-Ø11 CNA4,0x50 11,7 26,5

Mocowanie belka-belka gwoździowanie częściowe

Nr Art. Wymiary [mm] Mocowanie Nośności charakterystyczne [kN]dwa złącza na połączenie
A B C t Ramię A Ramię B Gwoździe
R1,k  R2/3, k
E20/3 170 113 95 3 24-Ø5 5-Ø11 16-Ø5 4-Ø11 CNA4,0x50 8,8 20,2

Mocowanie słup-podwalina

Nr Art. Wymiary [mm] Mocowanie Nośności charakterystyczne [kN]dwa złącza na połączenie
A B C t Ramię A Ramię B Gwoździe
R1,k  R2/3, k
E20/3 170 113 95 3 24-Ø5 5-Ø11 16-Ø5 4-Ø11 CNA4,0x50 8,8 15,8

Mocowanie belka-belka (strop)

Nr Art. Wymiary [mm] Mocowanie Nośności charakterystyczne [kN] dwa złącza na połączenie
A B C t Ramię A Ramię B Gwoździe
R2/3, k
E20/3 170 113 95 3 24-Ø5 5-Ø11 16-Ø5 4-Ø11 CNA4,0x50 19,3

Mocowanie belka-beton

Nr Art. Wymiary [mm] Mocowanie Nośności charakterystyczne [kN]dwa złącza na połączenie
A B C t Ramię A Ramię B Gwoździe
R1,k R2/3, k
E20/3 170 113 95 3 24-Ø5 5-Ø11 16-Ø5 4-Ø11 CNA4,0x50 71 44,7

Mocowanie belka-beton

Nr Art. Wymiary [mm] Mocowanie Nośności charakterystyczne [kN]dwa złącza na połączenie
A B C t Ramię A Ramię B Gwoździe
R1,k  R2/3, k
E20/3 170 113 95 3 24-Ø5 5-Ø11 16-Ø5 4-Ø11 CNA4,0x50 40 29,1

 

Poszczególne złącza kątowe posiadają własne schematy rozmieszczenia gwoździ. W przypadku braku informacji, przyjmuje się, iż ich mocowanie następuje przy wykorzystaniu wszystkich otworów.

MOCOWANIE DO DREWNA:
Otwory: Ø5
Mocowanie kątowników do drewna – przy pomocy gwoździ pierścieniowych CNA4,0 lub alternatywnie wkrętów CSA5,0.

MOCOWANIE DO BETONU:
Otwory: Ø9; Ø11
Łącząc element drewniany z betonowym, należy zastosować kotwy mechaniczne (WA) lub chemiczne (AT-HP) Simpson Strong-Tie.

Zastosowanie
Złącza kątowe stosowane są do połączeń drewno / drewno, drewno / beton oraz drewno / elementy stalowe.
Możliwe są połączenia jednostronne lub za pomocą naprzeciwległych złączy kątowych.

Materiał i ochrona antykorozyjna
S250GD, S350GD
S235JR
Większość złączy kątowych produkowana jest z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo metodą Sendzimira o grubości warstwy cynku 20 μm. Część złączy kątowych posiada grubość warstwy cynku 55μm. (zanurzeniowa metoda cynkowania).
Niektóre złącza kątowe są wytwarzane ze stali nierdzewnej i mogą być stosowane do III klasy odporności.

Elementy mocujące
CNA 4.0 x ℓ gwoździe pierścieniowe
CSA 5.0 x ℓ wkręty
Śruby, kotwy mechaniczne i chemiczne

Mocowanie za pomocą gwoździ
Poszczególne złącza kątowe posiadają własne schematy rozmieszczenia gwoździ. W przypadku braku informacji, przyjmuje się, iż ich mocowanie następuje przy wykorzystaniu wszystkich otworów.

Kierunki działania siły

 

Połączenie przy użyciu dwóch złączy kątowych
Złącza kątowe należy umieścić naprzeciw siebie.
F1    Siła odrywająca, działająca na środku płatwi.
F2 i F3    Obciążenie w kierunku przebiegu dołączanej belki.
F4 i F5    Działa na wysokości e.

Połączenie przy użyciu jednego złącza kątowego
F1    Siła odrywająca, działająca w płaszczyźnie symetrii złącza kątowego w odległości f od ramięnia prostopadłego. Jeżeli jest pewne, że dołączana belka drewniana nie przekręci się, można przyjąć każdorazowo połowę nośności dla dwóch złączy kątowych.
F2 i F   Obciążenie w kierunku przebiegu dołączanej belki.
F4    Kierunek siły w odległości e skierowanej w stronę złącza kątowego.
F   Kierunek siły w odległości e skierowanej w stronę
przeciwną do złącza kątowego.

Wartości obliczeniowe nośności
W tabelach podano charakterystyczne wartości nośności Ri,k.
W celu ustalenia wartości obliczeniowych Ri,d należy zastosować następujące równanie:

Ri,d = Ri,k * kmod / YM

Kombinacje obciążeń
Warunek nośności przy złożonym przypadku wytrzymałościowym sprawdza się przy użyciu wartości obliczeniowych.

(F1,d / R1,d)2 + (F2/3 / R2/3)2 ≤ 1
F1,d / R1,d + F4/5 / R4/5 ≤ 1

W przypadku złożonego przypadku wytrzymałościowego przy zastosowaniu złącz kątowych wzmocnionych żebrem, F1 w połączeniu z F2, lub F3 i F4 lub F5 musi zostać spełnione następujące równanie:

√(F1,d / R1,d + F4/5 / R2/3)2 + (F2/3 / F2/3)2 ≤ 1

Copyright © 2010, Simpson Strong-Tie Co., Inc. All Rights Reserved
Contact Webmaster with questions or comments.