Filtruj produkty

HD2P Złącze kątowe do betonu

HD2P Złącze kątowe do betonu

Opis

ZASTOSOWANIE:
Złącza HD2P jest jedynym w swoim rodzaju dwuczęściowym kątownikiem. Złącza HD2P są stosowane do kotwienia prefabrykowanych ścian szkieletowych do fundamentu. Największym problemem przy montażu ścian o dużym stopniu prefabrykacji  jest brak dostępu do warstwy nośnej – drewnianego szkieletu, ponieważ jest on ukryty pod warstwami wykończeniowymi. Montaż złączy HD2P jest dwuetapowy – część górną montuje się w zakładzie prefabrykacji pod warstwami wykończeniowymi, cześć dolną na montażu do płyty fundamentowej. Obie części łączy się je na montażu samowiercącymi wkrętami. Dwuczęściowe złącza kotwiące stwarzają wiele możliwości połączeń. Dzięki różnym kombinacjom można uzyskać 46 różnych wariantów połączeń dla indywidualnych potrzeb i znalezienia optymalnego rozwiązania każdego problemu. Części górne pozwalają na montaż do słupka ścian na wiele sposobów: od czoła, od boku lub obejmując słupek dwustronnie. Dolne elementy różnych  wielkości zaprojektowano dla różnych obciążeń i wymaganych odległości dla kotwiących  w płycie betonowej.


MATERIAŁ:
Stal ocynkowana ogniowo metodą Sendzimira S250GD + Z 275 g/m2 (20 µm)Europejska aprobata techniczna: ETA-07/0285
Deklaracja właściwości użytkowych: PL-DoP-e07-0285

  • Asortyment
  • Dane techniczne
  • Mocowanie
  • Prod. uzupełniające
  • Galeria

Numer Art.

j.m.

WYMIARY [mm]

Ilość w opk

PKWiU

A

B

C

HD2P60G

szt

400

220

60

3,0

10

25.99.29.0

 

Nr Art. Wymiary [mm] Otwory Nośności charakterystyczne [kN]1) Współczynnik dla kotwy KA[-]
A B C t Ramię A Ramię B
HD2P60G-B 400 220 60 2 40 - Ø5 5 - Ø52) min{19,2/kmod; n x Rlat,k} 1,4
1- Ø17,5

Nr Art. R1,o,k [kN]1) min od: Ilość otworów
HDUF250G n x Rlat,k 17,8/kmod 11
HDUF400G 26,7/kmod 40
HDUS336G 21,3* 23,1/kmod 12
HDUL380G 20 CNA:  21,4 x Rax,k 20
11,7 x Rlat,k
HDUR380G   20
HDUL465G 14 CNA: 20
HDUR465G 8,1 x Rlat,k 20
HDUF40XG n x Rlat,k 17,8/kmod 3)
HDUF60XG 26,7/kmod 3)

Nr Art. R1,u,k[kN] Ilość E-JOT2) Kotwa
Ø Współczynnik
HDBU163G 12,8/kmod 2 12 1,55
HDBU220G 19,2/kmod 3 16 1,4
HDBU379G 12,8/kmod 3 12 1,46
HDBW60G 2
HDBW160G 1,24
HDBW200G 19,2/kmod 3 16 1,23

Nr Art. HDUF250G HDUF400G HDUS336G HDUL380G HDUR380G HDUL465G HDUR465G HDUF40XG HDUF60XG
HDBU163G + + + + + + + -
HDBU220G + x1) - + + + + -
HDBU379G x2) + + + + + +
HDBW60G + + + + + + + -
HDBW160G + + + + + + + -
HDBW200G - + + + + + + -

MOCOWANIE DO DREWNA:
Otwory: Ø5
Mocowanie kątowników AKR  do drewna – przy pomocy gwoździ pierścieniowych CNA4,0 lub alternatywnie wkrętów CSA5,0.

MOCOWANIE DO BETONU:
Otwory: Ø17,5
Łącząc element drewniany z betonowym, należy zastosować kotwy mechaniczne (WA) lub chemiczne (AT-HP) Simpson Strong-Tie

Copyright © 2010, Simpson Strong-Tie Co., Inc. All Rights Reserved
Contact Webmaster with questions or comments.