Filtruj produkty

PVIG Podstawa słupa

PVIG Podstawa słupa

Opis

ZASTOSOWANIE:
Podstawy słupa regulowane, regulacja pozycji pionowej pozwala precyzyjne dostosować wysokość podparcia słupa. Zaprojektowane podobnie jak PVD/PVDB, różnica polega na tym, że podstawy PVI/PVIB są stosowane jeżeli niezbędne jest możliwie jak największe ukrycie złącza (np. Ze względów architektonicznych). W słupie wykonywane jest nacięcie w które jest wprowadzana blacha pionowa złącza.


MATERIAŁ:
Stal ocynkowana ogniowo metodą zanurzeniową  S235JR / S355JOEuropejska aprobata techniczna: ETA-07/0285
Deklaracja właściwości użytkowych: PL-DoP-e07-0285

  • Asortyment
  • Dane techniczne
  • Mocowanie
  • Info. techniczne
  • Prod. uzupełniające
  • Galeria

Numer Art.

j.m.

WYMIARY [mm]

Ilość w opk.

PKWiU

A

B

C

D

PVIG-B

szt

90

110

60

232-282

10

25.99.29.0

 

Nr Art. Wymiary [mm]
A B C D E F G t1 t2 Ilość otworów
PVIG-B 90 110 60 232-282 70 - - 8 10 4-Ø8,5

Kierunek działania obciążenia Szerokść słupa  Nośności charakterystyczne [kN]
(długość sworznia)[mm] PVIG
R1,k - min{49,0/kmod; 90,7}
R2,k 80 16
120 20,7
160
    przy g=57 mm1)
RH1,k   2,7/kmod
RH2,k 80 min{2,2/kmod; 2,5}
120 min{3,8/kmod; 3,8}
160 min{4,7/kmod; 5,7}

MOCOWANIE DO DREWNA:
Otwory: Ø9; Ø13,5
Mocowanie podstawy słupa PVI do drewna – przy pomocy sworzni STD8.
Dla ułatwienia montażu podstawy słupa do elementu drewnianego można wykorzystać szablon montażowy który ułatwi i przyśpieszy prace na budowie.

MOCOWANIE DO BETONU:
Zatapiana w świeżej mieszance betonowej

Podstawy słupa są cynkowane ogniowo metodą zanurzeniową i posiadają powłokę cynkową o grubości  55μm zgodnie z PN-EN 1461, mogą być, więc stosowane na zewnątrz.

MOCOWANIE:
Gwoździe pierścieniowe CNA 4.0
Wkręty CSA 5.0
Wkręty do drewna
Śruby Ø8 do 12 mm
Kotwy mechaniczne i chemiczne

Zdefiniowanie kierunków sił

Dla wartości podanych w tabeli w katalogu obowiązuje formuła dla wartości z tabeli dla drewna:
Ri,d = Ri,k * kmod / YM
Ri,d = Ri,k / YM
Dla  należy zawsze stosować wartość 1, 3 dla drewna, również w przypadku podanych w tabeli wartości dla stali.

Wymogi
W przypadku betonu wymagana jest minimalna, klasa betonu C20/25. Warunki nośności dla połączeń z betonem należy przeprowadzać zawsze odrębnie.

Połączenia za pomocą kotw
Kotwy stalowe należy dobrać odpowiednio do występujących obciążeń. Należy określić dla nich siły rozciągające wynikające z obciążeń poziomych, odpowiednio do wysokości przyłożenia obciążenia oraz ramięnia dźwigni.
Nd = H * e / f
Vd = H/n
gdzie:
Nd - siła wyrywająca kotwy
Vd - siła ścinająca kotwy
 

Copyright © 2010, Simpson Strong-Tie Co., Inc. All Rights Reserved
Contact Webmaster with questions or comments.