Filtruj produkty

GSI Wieszak belki

GSI Wieszak belki

Opis

ZASTOSOWANIE:
Wieszaki belki GSI są unikalnymi złączami które możemy zaoferować dzięki najnowszym badaniom inżynierów z działu badań i  rozwoju Simpson Strong-Tie. Unikalność tych złączy wynika z faktu, że są jedynymi złączami dostępnymi na rynku które maja przebadaną i udowodnioną w testach w komorze spalania ODPORNOŚĆ OGNIOWĄ R30. Wieszaki GSI znajdują zastosowanie w konstrukcjach w których niezbędne jest uzyskanie odporności ogniowej.


MATERIAŁ: 
Stal ocynkowana ogniowo metodą Sendzimira S250GD + Z 275 g/m2 (20 µm)Europejska aprobata techniczna:ETA-06/0270
Deklaracja właściwości użytkowych:PL-DoP-e06-0270  

  • Dane techniczne
  • Mocowanie
  • Info. techniczne
  • Prod. uzupełniające
  • Galeria
Nr Art. Wymiary [mm] Mocowanie  Nośności charakterystyczne [kN] w połączeniu drewno - drewno
A B C t Otwory na kotwy Belka
główna
Belka drugorzędna R1,k R1,k up R2,k 
GSI380/100/4 100 140 110 4,0 4 - Ø13 16 - CNA4,0x75 8 - CNA4,0x75 21,0 10,0 8,9
GSI440/100/4 170 110 4,0 4 - Ø13 22 - CNA4,0x75 12 - CNA4,0x75 30,3 17,1 12,7
GSI500/100/4 200 110 4,0 4 - Ø13 28 - CNA4,0x75 14 - CNA4,0x75 36,0 25,5 13,9
GSI540/100/4 220 110 4,0 4 - Ø13 32 - CNA4,0x75 16 - CNA4,0x75 40,5 31,8 15,3
GSI600/100/4 250 110 4,0 4 - Ø13 38 - CNA4,0x75 20 - CNA4,0x75 49,5 40,0 17,8
GSI660/100/4 280 110 4,0 6 - Ø13 44 - CNA4,0x75 22 - CNA4,0x75 54,0 44,0 18,3
GSI720/100/4 310 110 4,0 6 - Ø13 50 - CNA4,0x75 26 - CNA4,0x75 63,0 52,0 20,2
GSI780/100/4 340 110 4,0 6 - Ø13 56 - CNA4,0x75 28 - CNA4,0x75 67,5 56,0 20,3
GSI840/100/4 370 110 4,0 6 - Ø13 62 - CNA4,0x75 32 - CNA4,0x75 76,5 64,0 21,7
GSI900/100/4 400 110 4,0 6 - Ø13 68 - CNA4,0x75 36 - CNA4,0x75 85,5 72,0 22,9
GSI960/100/4 430 110 4,0 6 - Ø13 74 - CNA4,0x75 38 - CNA4,0x75 90,0 76,0 22,7
GSI1020/100/4 460 110 4,0 6 - Ø13 80 - CNA4,0x75 40 - CNA4,0x75 94,5 80,0 22,5
GSI380/120/4 120 130 110 4,0 4 - Ø13 16 - CNA4,0x75 8 - CNA4,0x75 19,1 10,0 9,5
GSI400/120/4 160 160 4,0 4 - Ø13 22 - CNA4,0x75 12 - CNA4,0x75 28,0 17,1 13,7
GSI500/120/4 190 190 4,0 4 - Ø13 28 - CNA4,0x75 14 - CNA4,0x75 36,0 25,5 15,2
GSI540/120/4 210 110 4,0 4 - Ø13 32 - CNA4,0x75 16 - CNA4,0x75 40,5 31,8 16,8
GSI600/120/4 240 110 4,0 4 - Ø13 38 - CNA4,0x75 20 - CNA4,0x75 49,5 40,0 19,8
GSI660/120/4 270 110 4,0 6 - Ø13 44 - CNA4,0x75 22 - CNA4,0x75 54,0 44,0 20,5
GSI720/120/4 300 110 4,0 6 - Ø13 50 - CNA4,0x75 26 - CNA4,0x75 63,0 52,0 22,8
GSI780/120/4 330 110 4,0 6 - Ø13 56 - CNA4,0x75 28 - CNA4,0x75 67,5 56,0 23,1
GSI840/120/4 360 110 4,0 6 - Ø13 62 - CNA4,0x75 32 - CNA4,0x75 76,5 64,0 24,9
GSI900/120/4 390 110 4,0 6 - Ø13 68 - CNA4,0x75 36 - CNA4,0x75 85,5 72,0 26,3
GSI960/120/4 420 110 4,0 6 - Ø13 74 - CNA4,0x75 38 - CNA4,0x75 90,0 76,0 26,2
GSI1020/120/4 450 110 4,0 6 - Ø13 80 - CNA4,0x75 40 - CNA4,0x75 94,5 80,0 26,1
GSI500/140/4 140 180 110 4,0 2 - Ø13 28 - CNA4,0x75 14 - CNA4,0x75 35,8 25,5 16,2
GSI540/140/4 200 110 4,0 4 - Ø13 32 - CNA4,0x75 16 - CNA4,0x75 40,5 31,8 18,0
GSI600/140/4 230 110 4,0 4 - Ø13 38 - CNA4,0x75 20 - CNA4,0x75 49,5 40,0 21,4
GSI660/140/4 260 110 4,0 4 - Ø13 44 - CNA4,0x75 22 - CNA4,0x75 54,0 44,0 22,3
GSI720/140/4 290 110 4,0 6 - Ø13 50 - CNA4,0x75 26 - CNA4,0x75 63,0 52,0 25,0
GSI780/140/4 320 110 4,0 6 - Ø13 56 - CNA4,0x75 28 - CNA4,0x75 67,5 56,0 25,5
GSI840/140/4 350 110 4,0 6 - Ø13 62 - CNA4,0x75 32 - CNA4,0x75 76,5 64,0 27,6
GSI900/140/4 380 110 4,0 6 - Ø13 68 - CNA4,0x75 36 - CNA4,0x75 85,5 72,0 29,4
GSI960/140/4 410 110 4,0 6 - Ø13 74 - CNA4,0x75 38 - CNA4,0x75 90,0 76,0 29,4
GSI1020/140/4 440 110 4,0 6 - Ø13 80 - CNA4,0x75 40 - CNA4,0x75 94,5 80,0 29,4
GSI500/160/4 160 170 110 4,0 2 - Ø13 22 - CNA4,0x75 12 - CNA4,0x75 30,3 17,1 15,0
GSI540/160/4 190 110 4,0 4 - Ø13 26 - CNA4,0x75 14 - CNA4,0x75 36,0 22,6 17,1
GSI600/160/4 160 220 110 4,0 4 - Ø13 32 - CNA4,0x75 18 - CNA4,0x75 45,0 31,8 21,2
GSI660/160/4 250 110 4,0 4 - Ø13 38 - CNA4,0x75 20 - CNA4,0x75 49,5 40,0 22,6
GSI720/160/4 280 110 4,0 6 - Ø13 44 - CNA4,0x75 24 - CNA4,0x75 58,5 48,0 26,0
GSI780/160/4 310 110 4,0 6 - Ø13 50 - CNA4,0x75 26 - CNA4,0x75 63,0 52,0 26,8
GSI840/160/4 340 110 4,0 6 - Ø13 56 - CNA4,0x75 30 - CNA4,0x75 72,0 60,0 29,5
GSI900/160/4 370 110 4,0 6 - Ø13 62 - CNA4,0x75 32 - CNA4,0x75 76,5 64,0 30,0
GSI960/160/4 400 110 4,0 6 - Ø13 68 - CNA4,0x75 34 - CNA4,0x75 81,0 68,0 30,3
GSI1020/160/4 430 110 4,0 6 - Ø13 74 - CNA4,0x75 38 - CNA4,0x75 90,0 76,0 32,3
GSI500/180/4 180 160 110 4,0 2 - Ø13 22 - CNA4,0x75 12 - CNA4,0x75 28,0 17,1 15,4
GSI540/180/4 180 110 4,0 4 - Ø13 26 - CNA4,0x75 14 - CNA4,0x75 34,7 22,6 17,7
GSI600/180/4 210 110 4,0 4 - Ø13 32 - CNA4,0x75 18 - CNA4,0x75 45,0 31,8 22,0
GSI660/180/4 240 110 4,0 4 - Ø13 38 - CNA4,0x75 20 - CNA4,0x75 49,5 40,0 23,6
GSI720/180/4 270 110 4,0 6 - Ø13 44 - CNA4,0x75 24 - CNA4,0x75 58,5 48,0 27,3
GSI780/180/4 300 110 4,0 6 - Ø13 50 - CNA4,0x75 26 - CNA4,0x75 63,0 52,0 28,4
GSI840/180/4 330 110 4,0 6 - Ø13 56 - CNA4,0x75 30 - CNA4,0x75 72,0 60,0 31,3
GSI900/180/4 360 110 4,0 6 - Ø13 62 - CNA4,0x75 32 - CNA4,0x75 76,5 64,0 32,0
GSI960/180/4 390 110 4,0 6 - Ø13 68 - CNA4,0x75 34 - CNA4,0x75 81,0 68,0 32,5
GSI1020/180/4 420 110 4,0 6 - Ø13 74 - CNA4,0x75 38 - CNA4,0x75 90,0 76,0 34,7
GSI500/200/4 200 150 110 4,0 2 - Ø13 22 - CNA4,0x75 12 - CNA4,0x75 25,5 17,1 15,7
GSI540/200/4 170 110 4,0 4 - Ø13 26 - CNA4,0x75 14 - CNA4,0x75 32,1 22,6 18,1
GSI600/200/4 200 110 4,0 4 - Ø13 32 - CNA4,0x75 18 - CNA4,0x75 42,8 31,8 22,7
GSI660/200/4 230 110 4,0 4 - Ø13 38 - CNA4,0x75 20 - CNA4,0x75 49,5 40,0 24,4
GSI720/200/4 260 110 4,0 6 - Ø13 44 - CNA4,0x75 24 - CNA4,0x75 58,5 48,0 28,3
GSI780/200/4 290 110 4,0 6 - Ø13 50 - CNA4,0x75 26 - CNA4,0x75 63,0 52,0 29,6
GSI840/200/4 320 110 4,0 6 - Ø13 56 - CNA4,0x75 30 - CNA4,0x75 72,0 60,0 32,9
GSI900/200/4 350 110 4,0 6 - Ø13 62 - CNA4,0x75 32 - CNA4,0x75 76,5 64,0 33,7
GSI960/200/4 380 110 4,0 6 - Ø13 68 - CNA4,0x75 34 - CNA4,0x75 81,0 68,0 34,4
GSI1020/200/4 410 110 4,0 6 - Ø13 74 - CNA4,0x75 38 - CNA4,0x75 90,0 76,0 36,9

Połączenie drewno-drewno:
Otwory: Ø5; Ø13
Gwoździe pierścieniowe CNA4.0x75 (Szczegóły dotyczące mocowania)

UWAGA:
Dla zapewnienia właściwych nośności oraz uzyskania odporności ogniowej R30 należy zastosować gwoździe (CNA4,0x75) SIMPSON Strong-Tie wyspecyfikowane w tabelach nośności. Zastosowanie łączników SIMPSON Strong-Tie jest warunkiem koniecznym dla uzyskania pełnej nośności połączenia.

 

Poza sprawdzeniem warunku nośności, należy zabezpieczyć belkę drugorzędną przed obrotem na podporze. Dla określenia potrzebnego wspornika belki należy zwrócić uwagę na to, aby boki wspornika belki obejmowały, co najmniej 2/3 wysokość dźwigara drugorzędnego.
Dopuszczalne jest zignorowanie tej zasady jeżeli belka drugorzędna jest w inny sposób zabezpieczona przed obrotem.

PRZYKŁAD:
dla przykładowej belki o wymiarach 60 na 220mm, minimalna wysokość wieszaka belki powinna wynosić:
    2/3  x 220 mm = 146, 66 mm.
    wieszaki które możemy zastosować to: BSN60/160 i wyższe

Gwoździowanie pełne

  • Gwoździe umieszczone we wszystkich otworach dają gwarancje pełnej nośności. Jeżeli projektant nie wyspecyfikował inaczej - zawsze należy stosować pełne gwoździowanie.

Gwoździowanie częściowe

  • Gwoździowanie częściowe może być stosowane tylko w sytuacji, gdy projektant wyraźnie to zaznaczył w specyfikacji. Ilość gwoździ w belce drugorzędnej:, co drugi otwór, w górnych oraz dolnych otworach wieszaka zawsze powinny znajdować się gwoździe. (jeśli nie wyspecyfikowano inaczej) Ilość gwoździ w belce głównej należy użyć wszystkich otworów przy zagięciu złącza. Gwoździowanie częściowe stosuje się w sytuacjach gdy nie jest niezbędne uzyskanie pełnej nośności połączenia. Dzięki takiemu montażowi możemy zredukować ilość gwoździ w połączeniu i tym samym obniżyć jego koszt jak również przyśpieszyć montaż złączy.

Kotwienie

  • Stosując złącza Simpson Strong-Tie w połączeniu z elementami żelbetowymi lub stalowymi, należy zastosować kotwy/śruby o odpowiednich nośnościach na rozciąganie Fax i ścinanie Flat.


Copyright © 2010, Simpson Strong-Tie Co., Inc. All Rights Reserved
Contact Webmaster with questions or comments.