Filtruj produkty

  • Typ podstawy słupa

PIG Podstawa słupa

PIG Podstawa słupa

Opis

ZASTOSOWANIE:
Podstawy słup do zatopienia w świeżej mieszance betonowej. Stosowane są jeżeli niezbędne jest możliwie jak największe ukrycie złącza (np. Ze względów architektonicznych). W słupie wykonywane jest nacięcie w które jest wprowadzana blacha pionowa złącza. Podstawa PIG pozwala  na maksymalnie 50mm prześwitu między fundamentem a słupem, podstawa PILG na 250mm.


MATERIAŁ:
Stal ocynkowana ogniowo metodą zanurzeniową  S235JR / S220JREuropejska aprobata techniczna: ETA-07/0285
Deklaracja właściwości użytkowych: PL-DoP-e07-0285

  • Asortyment
  • Dane techniczne
  • Mocowanie
  • Info. techniczne
  • Prod. uzupełniające
  • Galeria

Numer Art.

j.m.

WYMIARY [mm]

Ilość w opk.

PKWiU

A

B

C

D

PIG-B

szt

70

110

90x60

250

15

25.99.29.0

 

 

Nr Art. Wymiary [mm]
A B C D E t1 t2 Ilość otworów
PIG 70 110 90 60 250 8 10 4-Ø8,5

Kierunek działania obciążenia Szerokść słupa  Nośności charakterystyczne [kN]
(długość sworznia)[mm] PIG
R1,k - min{54,5/kmod;  90,7}
R2,k 60 13,8
80 16,0
100 18,7
120 20,7
140 20,7
RH1,k 60 min{7,2/kmod; 9,4}
80 min{7,2/kmod; 10,9}
100 min{7,2/kmod; 12,7}
120 min{7,2kmod; 14,1}
140
RH2,k 60 3,1
80 4,1
100 min{5,0/kmod; 5,9}
120 min{5,1/kmod; 7,9}
140 min{5,3/kmod; 9,4}

 

MOCOWANIE DO DREWNA:
Otwory: Ø5; Ø13,5
Mocowanie podstawy słupa PIG do drewna – przy pomocy sworzni STD8.
Dla ułatwienia montażu podstawy słupa do elementu drewnianego można wykorzystać szablon montażowy który ułatwi i przyśpieszy prace na budowie.

MOCOWANIE DO BETONU:
Pręt żebrowany 250mm
Zatapiany w świeżej mieszance betonowej lub kotwiony chemicznie kotwą AT-HP Simpson Strong-Tie.

Podstawy słupa są cynkowane ogniowo metodą zanurzeniową i posiadają powłokę cynkową o grubości  55μm zgodnie z PN-EN 1461, mogą być, więc stosowane na zewnątrz.

MOCOWANIE:
Gwoździe pierścieniowe CNA 4.0
Wkręty CSA 5.0
Wkręty do drewna
Śruby Ø8 do 12 mm
Kotwy mechaniczne i chemiczne

Zdefiniowanie kierunków sił

Dla wartości podanych w tabeli w katalogu obowiązuje formuła dla wartości z tabeli dla drewna:
Ri,d = Ri,k * kmod / YM
Ri,d = Ri,k / YM
Dla  należy zawsze stosować wartość 1, 3 dla drewna, również w przypadku podanych w tabeli wartości dla stali.

Wymogi
W przypadku betonu wymagana jest minimalna, klasa betonu C20/25. Warunki nośności dla połączeń z betonem należy przeprowadzać zawsze odrębnie.

Połączenia za pomocą kotw
Kotwy stalowe należy dobrać odpowiednio do występujących obciążeń. Należy określić dla nich siły rozciągające wynikające z obciążeń poziomych, odpowiednio do wysokości przyłożenia obciążenia oraz ramięnia dźwigni.
Nd = H * e / f
Vd = H/n
gdzie:
Nd - siła wyrywająca kotwy
Vd - siła ścinająca kotwy
 

 

Copyright © 2010, Simpson Strong-Tie Co., Inc. All Rights Reserved
Contact Webmaster with questions or comments.