Filtruj produkty

 • Rodzaje konstrukcji

  - Drewno klejone
  - Wiązary dachowe
  - Więźba dachowa
  - Szkielet drewniany

KNAG Złącze

KNAG Złącze

Opis

ZASTOSOWANIE:
Złącza Knaga są bardzo specyficznym rodzajem kątownika. Tworzą połączenie pod kątem 90 stopni ale ich kształt diametralnie różni się od klasycznych kątowników. Parametry wytrzymałościowe, a co za tym idzie także zastosowania, kątowników Knaga różnią się od innych kątowników. Knagi stosuję się w miejscach gdzie występują duże siły poziome działające w kierunku kątownika (F4/F5). Standardowe kątowniki przy takich obciążeniach mają tendencję do zginania lub rozginania. Złącza KNAG dzięki swojej unikalnej budowie świetnie radzą sobie z tego typu siłami. Można je stosować w kombinacjach ze złączami płatwiowo-krokwiowymi SPF (szczegóły w ETA).


MATERIAŁ:
Stal ocynkowana ogniowo metodą Sendzimira S250GD + Z  275 g/m2  (20 µm)Europejska aprobata techniczna: ETA-06/0106
Deklaracja właściwości użytkowych: PL-DoP-e06-0106

 • Asortyment
 • Dane techniczne
 • Mocowanie
 • Info. techniczne
 • Prod. uzupełniające
 • Galeria

Numer Art.

j.m.

WYMIARY [mm]

Ilość w opk

PKWiU

A B

C

KNAG90-B

szt

90 90 65 2,0 50

25.99.29.0

KNAG130-B szt 125 125 80 2,0 50 25.99.99.0
KNAG170-B szt 160 160 95 2,0 25 25.99.99.0
KNAG-210B szt 200 200 100 2,0 25 25.99.99.00

 

Mocowanie belka-belka

Nr Art. Wymiary [mm] Mocowanie Nośności charakterystyczne [kN] jedno złącza na połączenie
A B C t Ramię A Ramię B CNA
R1,k 1) R2, k 1)
KNAG90 90 90 65 2 6-Ø5  8-Ø5  CNA4,0x40 4,0 0,9
CNA4,0x60
KNAG130 125 125 80 2 9-Ø5  10-Ø5  CNA4,0x40 4,6 2,6
CNA4,0x60
KNAG170 160 160 95 2 11- Ø5  12-Ø5  CNA4,0x40 5,8 4,4
CNA4,0x60
KNAG210 200 200 100 2 14-Ø5  14-Ø5  CNA4,0x40 6,9 6,7
CNA4,0x60

Poszczególne złącza kątowe posiadają własne schematy rozmieszczenia gwoździ. W przypadku braku informacji, przyjmuje się, iż ich mocowanie następuje przy wykorzystaniu wszystkich otworów.

MOCOWANIE DO DREWNA:
Otwory: Ø5
Mocowanie kątowników do drewna – przy pomocy gwoździ pierścieniowych CNA4,0 lub alternatywnie wkrętów CSA5,0.

Zastosowanie
Złącza kątowe stosowane są do połączeń drewno / drewno, drewno / beton oraz drewno / elementy stalowe.
Możliwe są połączenia jednostronne lub za pomocą naprzeciwległych złączy kątowych.

Materiał i ochrona antykorozyjna
S250GD, S350GD
S235JR
Większość złączy kątowych produkowana jest z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo metodą Sendzimira o grubości warstwy cynku 20 μm. Część złączy kątowych posiada grubość warstwy cynku 55μm. (zanurzeniowa metoda cynkowania).
Niektóre złącza kątowe są wytwarzane ze stali nierdzewnej i mogą być stosowane do III klasy odporności.

Elementy mocujące
CNA 4.0 x ℓ gwoździe pierścieniowe
CSA 5.0 x ℓ wkręty
Śruby, kotwy mechaniczne i chemiczne

Mocowanie za pomocą gwoździ
Poszczególne złącza kątowe posiadają własne schematy rozmieszczenia gwoździ. W przypadku braku informacji, przyjmuje się, iż ich mocowanie następuje przy wykorzystaniu wszystkich otworów.

Kierunki działania siły

 

Połączenie przy użyciu dwóch złączy kątowych
Złącza kątowe należy umieścić naprzeciw siebie.
F1    Siła odrywająca, działająca na środku płatwi.
F2 i F3    Obciążenie w kierunku przebiegu dołączanej belki.
F4 i F5    Działa na wysokości e.

Połączenie przy użyciu jednego złącza kątowego
F1    Siła odrywająca, działająca w płaszczyźnie symetrii złącza kątowego w odległości f od ramięnia prostopadłego. Jeżeli jest pewne, że dołączana belka drewniana nie przekręci się, można przyjąć każdorazowo połowę nośności dla dwóch złączy kątowych.
F2 i F   Obciążenie w kierunku przebiegu dołączanej belki.
F4    Kierunek siły w odległości e skierowanej w stronę złącza kątowego.
F   Kierunek siły w odległości e skierowanej w stronę
przeciwną do złącza kątowego.

Wartości obliczeniowe nośności
W tabelach podano charakterystyczne wartości nośności Ri,k.
W celu ustalenia wartości obliczeniowych Ri,d należy zastosować następujące równanie:

Ri,d = Ri,k * kmod / YM

Kombinacje obciążeń
Warunek nośności przy złożonym przypadku wytrzymałościowym sprawdza się przy użyciu wartości obliczeniowych.

(F1,d / R1,d)2 + (F2/3 / R2/3)2 ≤ 1
F1,d / R1,d + F4/5 / R4/5 ≤ 1

W przypadku złożonego przypadku wytrzymałościowego przy zastosowaniu złącz kątowych wzmocnionych żebrem, F1 w połączeniu z F2, lub F3 i F4 lub F5 musi zostać spełnione następujące równanie:

√(F1,d / R1,d + F4/5 / R2/3)2 + (F2/3 / F2/3)2 ≤ 1

Copyright © 2010, Simpson Strong-Tie Co., Inc. All Rights Reserved
Contact Webmaster with questions or comments.