Filtruj produkty

IUSE Wieszak belki dwuteowej

IUSE Wieszak belki dwuteowej

Opis

ZASTOSOWANIE:
IUSE jest jednoelementowym, niespawanym, montowanym doczołowo złączem przeznaczonym do połączeń belek dwuteowych z elementami drewnianymi. To nowe złącze wyposażone jest w rozwiązanie “Strong Grip™”, które mocuje belkę dwuteową w żądanej pozycji, bez użycia jakichkolwiek elementów łączeniowych, gdy nośność na poderwanie nie jest wymagana. Małe skrzydełka górne ułatwiające montaż dają się łatwo odgiąć w palcach gdy w danym połaczeniu są zbędne i uniemożliwiają wykonanie połączenia.

Łączniki umieścić we wszystkich wyspecyfikowanych otworach (patrz informacje ogólne na początku rozdziału) Pasy górne belki są zabezpieczone przed obciążeniem poprzecznym przez ścianki złącza, eliminując potrzebę stosowania wypełnień środnika
W przypadku wymaganej nośności na poderwanie, wypełnić trójkątne otwory (patrz informacje ogólne na początku rozdziału). W tej sytuacji wypełnienie środnika do pełnego przekroju jest wymagane. Złącze daje możliwość obrócenia belki drugorzędnej ±5º, Pozwala to korygować niedokładności montażowe.


MATERIAŁ:
Stal ocynkowana ogniowo metodą Sendzimira S250GD + Z  275 g/m2  (20 µm)Europejska aprobata techniczna: ETA-04/0042
Deklaracja właściwości użytkowych: PL-DoP-e04-0042

  • Asortyment
  • Dane techniczne
  • Mocowanie
  • Prod. uzupełniające
  • Galeria

Numer Art.

j.m.

WYMIARY [mm]

Ilość w opk.

PKWiU

A

B

C

IUSE239/61

szt

239

61

51

1,2

25

25.99.29.0

IUSE299/61

szt

299

61

51

1,2

30

25.99.29.0

IUSE359/61

szt

359

61

51

1,2

30

25.99.29.0

IUSE399/61

szt

399

61

51

1,2

30

25.99.29.0

IUSE199/63

szt

199

63

51

1,2

30

25.99.29.0

IUSE219/63

szt

219

63

51

1,2

25

25.99.29.0

IUSE239/63

szt

239

63

51

1,2

25

25.99.29.0

IUSE299/63

szt

299

63

51

1,2

30

25.99.29.0

IUSE359/63

szt

359

63

51

1,2

30

25.99.29.0

IUSE399/63

szt

399

63

51

1,2

30

25.99.29.0

IUSE199/92

szt

199

92

51

1,2

25

25.99.29.0

IUSE219/92

szt

219

92

51

1,2

25

25.99.29.0

IUSE239/92

szt

239

92

51

1,2

25

25.99.29.0

IUSE299/92

szt

299

92

51

1,2

30

25.99.29.0

IUSE359/92

szt

359

92

51

1,2

30

25.99.29.0

IUSE399/92

szt

399

92

51

1,2

30

25.99.29.0

 

Szer.
Belki
Wys.
Belki
Nr Art. Wymiary [mm] Mocowanie  Nośności charakterystyczne  R1,k [kN]
A B C t belka główna Belka
drugorzędna
Mocowanie do belki
I-beam* lub elementu litego C16
Mocowanie do belki LVL (Fornirowe drewno warstwowe)
45-47 200 IUSE199/48 48 199 51 1,2 10-N3.75x30 2-N3.75x30 7,5 13,5
10-N3.75x75 13,1 17,8
220 IUSE219/48 48 219 51 1,2 12-N3.75x30 2-N3.75x30 10,0 16,2
12-N3.75x75 15,7 21,4
240 IUSE239/48 48 239 51 1,2 14-N3.75x30 2-N3.75x30 12,6 18,9
14-N3.75x75 18,3 24,9
300 IUSE299/48 48 299 51 1,2 16-N3.75x30 2-N3.75x30 14,4 21,6
16-N3.75x75 21,0 28,5
360 IUSE359/48 48 359 51 1,2 20-N3.75x30 2-N3.75x30 16,2 24,3
20-N3.75x75 23,6 32,0
400 IUSE399/48 48 399 51 1,2 22-N3.75x30 2-N3.75x30 16,2 24,3
22-N3.75x75 23,6 32,0
58-60 200 IUSE199/61 61 199 51 1,2 10-N3.75x30 2-N3.75x30 7,5 13,5
10-N3.75x75 13,1 17,8
220 IUSE219/61 61 219 51 1,2 12-N3.75x30 2-N3.75x30 10,0 16,2
12-N3.75x75 15,7 21,4
240 IUSE239/61 61 239 51 1,2 14-N3.75x30 2-N3.75x30 12,6 18,9
14-N3.75x75 18,3 24,9
300 IUSE299/61 61 299 51 1,2 16-N3.75x30 2-N3.75x30 14,4 21,6
16-N3.75x75 21,0 28,5
360 IUSE359/61 61 359 51 1,2 20-N3.75x30 2-N3.75x30 16,2 24,3
20-N3.75x75 23,6 32,0
400 IUSE399/61 61 399 51 1,2 22-N3.75x30 2-N3.75x30 16,2 24,3
22-N3.75x75 23,6 32,0
406 IUSE405/61 61 405 51 1,2 22-N3.75x30 2-N3.75x30 16,2 24,3
22-N3.75x75 23,6 32,0
63-64 200 IUSE199/63 63 199 51 1,2 10-N3.75x30 2-N3.75x30 7,5 13,5
10-N3.75x75 13,1 17,8
220 IUSE219/63 63 219 51 1,2 12-N3.75x30 2-N3.75x30 10,0 16,2
12-N3.75x75 15,7 21,4
240 IUSE239/63 63 239 51 1,2 14-N3.75x30 2-N3.75x30 12,6 18,9
14-N3.75x75 18,3 24,9
300 IUSE299/63 63 299 51 1,2 16-N3.75x30 2-N3.75x30 14,4 21,6
16-N3.75x75 21,0 28,5
360 IUSE359/63 63 359 51 1,2 20-N3.75x30 2-N3.75x30 16,2 24,3
20-N3.75x75 23,6 32,0
400 IUSE399/63 63 399 51 1,2 22-N3.75x30 2-N3.75x30 16,2 24,3
22-N3.75x75 23,6 32,0
89-90 200 IUSE199/92 92 199 51 1,2 10-N3.75x30 2-N3.75x30 7,5 13,5
10-N3.75x75 13,1 17,8
220 IUSE219/92 92 219 51 1,2 12-N3.75x30 2-N3.75x30 10,0 16,2
12-N3.75x75 15,7 21,4
225 IUSE224/92 92 224 51 1,2 12-N3.75x30 2-N3.75x30 10,0 16,2
12-N3.75x75 15,7 21,4
240 IUSE239/92 92 239 51 1,2 14-N3.75x30 2-N3.75x30 12,6 18,9
14-N3.75x75 18,3 24,9
255 IUSE254/92 92 254 51 1,2 14-N3.75x30 2-N3.75x30 12,6 18,9
14-N3.75x75 18,3 24,9
300 IUSE299/92 92 299 51 1,2 16-N3.75x30 2-N3.75x30 14,4 21,6
16-N3.75x75 21,0 28,5
350 IUSE349/92 92 349 51 1,2 20-N3.75x30 2-N3.75x30 16,2 24,3
20-N3.75x75 23,6 32,0
356 IUSE355/92 92 355 51 1,2 20-N3.75x30 2-N3.75x30 16,2 24,3
20-N3.75x75 23,6 32,0
360 IUSE359/92 92 359 51 1,2 20-N3.75x30 2-N3.75x30 16,2 24,3
20-N3.75x75 23,6 32,0
400 IUSE399/92 92 399 51 1,2 22-N3.75x30 2-N3.75x30 16,2 24,3
22-N3.75x75 23,6 32,0
406 IUSE405/92 92 405 51 1,2 22-N3.75x30 2-N3.75x30 16,2 24,3
22-N3.75x75 23,6 32,0

Złącza do połączeń drewnianych belek dwuteowych (I-beam) są rozwiązaniami unikatowymi i specjalistycznymi.
Jednym z częściej popełnianych błędów jest dobór nieprawidłowych gwoździ.
W przeciwieństwie do podstawowej gamy produktów gdzie stosuje się gwoździe pierścieniowe CNA4,0 w połączeniach belek dwuteowych stosuje się gwoździe kwadratowe skrętne N3.75x30 i okrągłe gładkie N3.75x75. Użycie tych gwoździ gwarantuje poprawne wykonanie połączeń i gwarantuje zachowanie deklarowanej nośności połączenia.
Nie należy (poza kilkoma wyjątkami) stosować gwoździ pierścieniowych CNA4,0 ponieważ mają one tendencje do rozwarstwiania pasów belek dwuteowych.

Mocować gwoździami  N3.75x30 lub N3.75x75 (szczegóły dotyczące mocowania)

Copyright © 2010, Simpson Strong-Tie Co., Inc. All Rights Reserved
Contact Webmaster with questions or comments.