Filtruj produkty

ESCR wkręty talerzykowe

Opis

ZASTOSOWANIE:
Wkręty ESCR to stalowe wkręty ocynkowane elektrolitycznie (5 µm) o częściowym gwincie
i łbie talerzykowym (podkładkowym). Wkręty ESCR mają większą nośność na przeciągnięcie łba niż wkręty o łbie stożkowym.  Stosuje się w miejscach w których nie ma konieczności pełnego zagłębienia wkręta w drewnie. Jeżeli zachodzi taka konieczność należy wyfrezować gniazdo w elemencie mocowanym lub zastosować wkręty ESCRC. Częściowy gwint pozwala na dokładne dociągnięcie mocowanych elementów.


MATERIAŁ:
Hartowana stal węglowa
Ocynkowane elektrolitycznie, pasywacja chromowana żółta polepsza ochronę antykorozyjną produktów. Grubość powłoki cynku ≥ 5 µmEuropejska aprobata techniczna: ETA-13/0796
Deklaracja właściwości użytkowych: PL-DoP-e13-0796

  • Asortyment
  • Dane techniczne
  • Info. techniczne
  • Galeria

Numer Art.

j.m.

WYMIARY [mm]

Ilość w opk.

PKWiU

ø

B

ESCR8.0x80

opk

8

80

50

25.94.11.0

ESCR8.0x100

opk

8

100

50

25.94.11.0

ESCR8.0x120

opk

8

120

50

25.94.11.0

ESCR8.0x140

opk

8

140

50

25.94.11.0

ESCR8.0x160

opk

8

160

50

25.94.11.0

ESCR8.0x180

opk

8

180

50

25.94.11.0

ESCR8.0x200

opk

8

200

50

25.94.11.0

ESCR8.0x220

opk

8

220

50

25.94.11.0

ESCR8.0x240

opk

8

240

50

25.94.11.0

ESCR8.0x260

opk

8

260

50

25.94.11.0

ESCR8.0x280

opk

8

280

50

25.94.11.0

ESCR8.0x300

opk

8

300

50

25.94.11.0

ESCR8.0x320

opk

8

320

50

25.94.11.0

ESCR8.0x340

opk

8

340

50

25.94.11.0

ESCR8.0x360

opk

8

360

50

25.94.11.0

ESCR8.0x380

opk

8

380

50

25.94.11.0

ESCR8.0x400

opk

8

380

50

25.94.11.0

ESCR10,0x100

opk

10

100

25

25.94.11.0

ESCR10,0x120

opk

10

120

25

25.94.11.0

ESCR10,0x160

opk

10

160

25

25.94.11.0

ESCR10,0x180

opk

10

180

25

25.94.11.0

ESCR10,0x200

opk

10

200

25

25.94.11.0

ESCR10,0x220

opk

10

220

25

25.94.11.0

ESCR10,0x240

opk

10

240

25

25.94.11.0

ESCR10,0x260

opk

10

260

25

25.94.11.0

ESCR10,0x280

opk

10

280

25

25.94.11.0

ESCR10,0x300

opk

10

300

25

25.94.11.0

ESCR10,0x320

opk

10

320

25

25.94.11.0

ESCR10,0x340

opk

10

340

25

25.94.11.0

ESCR10,0x360

opk

10

360

25

25.94.11.0

ESCR10,0x380

opk

10

380

25

25.94.11.0

ESCR10,0x400

opk

10

400

25

25.94.11.0

 

Parametry montażowe ESCR 8,0 ESCR 10,0
Zewnętrzna średnica gwintu Ød [mm] 8 10
Wewnętrzna średnica gwintu Ødi 5,3 6,2
Średnica części gładkiej Øds 5,9 7,1
Średnica łba Ødk 20 25
Grubość łba k 3,5 4,5
Długość L 80, 100, 120 140, 160 180 - 400  120, 140 160 - 400
Minimalna głębokość zagłębienia Lp,min 32 40
Długość gwintu b 54 84 100 60 100

Parametry montażowe ESCR 8,0 ESCR 10,0
Charakterystyczny moment uplastycznienia My,k [Nm] 22,6 33
Wytrzymałość charakterystyczna na wyrywanie 1) 2) fax,k,90˚ [N/mm2] 10,7 9,5
Wytrzymałość charakterystyczna na przeciągnięcie łba 1) 3) fhead,k [N/mm2] 17,6 15,2
Wytrzymałość na rozciąganie ftens,k [kN] 22,7 33,2
Moduł podatności (poślizgu) 4) Kser [N/mm]  
1) Wartości charakterystyczne określone w oparciu o charakterystyczną gęstość drewna, ρk = 350 [kg/m3]
2) Nośność na wyrywanie dla kątów między osią wkrętu a kierunkiem włókien w przedziale od 45˚ do 90˚. Dla kątów mniejszych niż 45˚ patrz ETA.
3) Nośność na przeciągnięcie łba dla drewna litego iglastego i drewna klejonego. Dla innych gatunków patrz ETA.
4) Moduł podatności Kser dla stanu granicznego użytkowności dla połączeń poszczególnych elementów w belka zginanych w połączeniach podatnych należy określać dla wkrętów pod kątem = 45˚ do włókien, gdzie l1 i l2 są głębokościami zagłębienia w poszczególnych elementach w [mm]; d jest zewnętrzną średnicą gwintu [mm]; ρ jest gęstością średnią drewna [kg/m3].

 ROZSTAWY ODLEGŁOŚCI OD KRAWĘDZI KOŃCA I MINIMALNE GRUBOŚCI 

Wkręty obciążone poprzecznie i / lub osiowo

Minimalne rozstawy wkrętów i odległości od krawędzi i końca drewna dla wkrętów ze wstępnym
wierceniem i bez wstępnego wiercenia są podane w EN 1995-1-1 (Eurokod 5)
Dla wkrętów bez wstępnego wiercenia, minimalne odległości od końca obciążonego i nieobciążonego d ≥ 8mm i grubości drewna t < 5d
Minimalne odległości od nieobciążonej krawędzi prostopadle to włókien może zostać zredukowana do 3d także gdy t < 5d, gdy rozstaw równolegle do włókien i odległość od końca wynosi co najmniej 25d

Wkręty obciążone tylko osiowo   

Dla wkrętów  d ≤ 8mm obciążonych jedynie osiowo, następujące minimalne rozstawy i odległości od krawędzi i końca obowiązują alternatywnie dla minimalnej grubości drewna  t = 12d dla wkrętów bez wstępnego wiercenia:
rozstaw równolegle do włókien:     a
1 = 5d  
rozstaw prostopadle do włókien:   a
2 = 5d
a
2 = 2,5d    jeśli    a1 × a2 = 25d2 dla każdego wkrętu
Odległość od końca:        a
3 = 5d  
Odległość od krawędzi:   a
4 = 4d   

Copyright © 2010, Simpson Strong-Tie Co., Inc. All Rights Reserved
Contact Webmaster with questions or comments.