Filtruj produkty

E5/2 Złącze kątowe wzmocnione

E5/2 Złącze kątowe wzmocnione

Pliki

Opis

ZASTOSOWANIE:
Kątowniki E5/2 służą do stworzenia podpory przegubowo-przesuwnej i maksymalnego odzwierciedlenia modelu statycznego w realnej konstrukcji. Śruba M10 w otworze podłużnym umożliwia poziomy przesuw. Produkt dedykowany jest dla prefabrykowanych wiązarów dachowych o schemacie statycznym belki swobodnie podpartej. Dużą zaletą kątownika jest możliwość montażu do drewnianej murłaty lub betonowego wieńca (otwory Ø11)


MATERIAŁ:
Stal ocynkowana ogniowo metodą Sendzimira S250GD + Z  275 g/m2  (20 µm)Europejska aprobata techniczna: ETA-06/0106
Deklaracja właściwości użytkowych: PL-DoP-e06-0106

  • Asortyment
  • Dane techniczne
  • Mocowanie
  • Info. techniczne
  • Prod. uzupełniające
  • Galeria

Numer Art.

j.m.

WYMIARY [mm]

Ilość w opk

PKWiU

A B

C

E5/2

szt

75

48

65

2,0

50

25.99.29.0

 

Mocowanie belka-belka gwoździowanie pełne

Nr Art. Wymiary [mm] Otwory Mocowanie Nośności charakterystyczne [kN] dwa złącza na połączenie
A B C t Ramię A Ramię B Gwoździe R1,k  R2/3, k
E5/2 75 48 65 2,0 7-Ø5; 1Ø11x22 6-Ø5; 1Ø11x22 CNA4,0x40 7,1 9,8
CNA4,0x60 10,7 13,8

Mocowanie belka-beton gwoździowanie pełne

Nr Art. Wymiary [mm] Otwory Mocowanie Nośności charakterystyczne [kN] dwa złącza na połączenie
A B C t Ramię A Ramię B Gwoździe R1,k  R2/3, k
E5/2 75 48 65 2,0 7-Ø5; 1Ø11x22 6-Ø5; 1Ø11x22 CNA4,0x40
kotwa WA  M10
8,4 6,9
CNA4,0x60
kotwa WA  M10
8,4 10,1

 

MOCOWANIE DO DREWNA:
Otwory: Ø5
Mocowanie kątowników do drewna – przy pomocy gwoździ pierścieniowych CNA4,0 lub alternatywnie wkrętów CSA5,0.

MOCOWANIE DO BETONU:
Otwory: Ø11 x 22
Łącząc element drewniany z betonowym, należy zastosować kotwy mechaniczne (WA) lub chemiczne (AT-HP) Simpson Strong-Tie.

 Połączenie wiązara z drewnianą murłatą 
Kątowniki E5/2 służą do zrealizowania podpory przegubowo-nieprzesuwnej i przegubowo-przesuwnej w połączeniu belka - belka. Sposób podparcia określa projektant konstrukcji dachowej. Z regułu jedna podpora jest przesuwna a druga nieprzesuwna. Podporę nieprzesuwną uzyskuje się przez przybicie wiązara gwoździami CNA4,0x35 lub CNA4,0x50 zgodnie ze schematem gwoździowania, do wcześniej zamontowanych kątowników. Podporę przesuwną uzyskuje się montując wiązar z kątownikami srubą metryczną M10. Śrubę należy umieścić w środku otworu podłużnego aby zapewnić możliwość przesuwu wiązara.

 Połączenie wiązara z betonowym wieńcem 
Kątowniki E5/2 są złączami pozwalającymi na montaż prefabrykowanych wiązarów dachowych, bezpośrednio do betonowego wieńca. Zamocowanie wiązara gwoździami CNA 4,0x35 tworzy podporę przegubowo-nieprzesuwną (rysunek z lewej strony). Połączenie kątownika do wieńca betonowego następuje za pomocą kotwy mechanicznej WA.
Zastosowanie śruby przelotowej M10 (przy braku gwoździowania wiązara) tworzy podporę przegubowo-przesuwną.

Zastosowanie
Złącza kątowe stosowane są do połączeń drewno / drewno, drewno / beton oraz drewno / elementy stalowe.
Możliwe są połączenia jednostronne lub za pomocą naprzeciwległych złączy kątowych.

Materiał i ochrona antykorozyjna
S250GD, S350GD
S235JR
Większość złączy kątowych produkowana jest z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo metodą Sendzimira o grubości warstwy cynku 20 μm. Część złączy kątowych posiada grubość warstwy cynku 55μm. (zanurzeniowa metoda cynkowania).
Niektóre złącza kątowe są wytwarzane ze stali nierdzewnej i mogą być stosowane do III klasy odporności.

Elementy mocujące
CNA 4.0 x ℓ gwoździe pierścieniowe
CSA 5.0 x ℓ wkręty
Śruby, kotwy mechaniczne i chemiczne

Mocowanie za pomocą gwoździ
Poszczególne złącza kątowe posiadają własne schematy rozmieszczenia gwoździ. W przypadku braku informacji, przyjmuje się, iż ich mocowanie następuje przy wykorzystaniu wszystkich otworów.

Kierunki działania siły

 

Połączenie przy użyciu dwóch złączy kątowych
Złącza kątowe należy umieścić naprzeciw siebie.
F1    Siła odrywająca, działająca na środku płatwi.
F2 i F3    Obciążenie w kierunku przebiegu dołączanej belki.
F4 i F5    Działa na wysokości e.

Połączenie przy użyciu jednego złącza kątowego
F1    Siła odrywająca, działająca w płaszczyźnie symetrii złącza kątowego w odległości f od ramięnia prostopadłego. Jeżeli jest pewne, że dołączana belka drewniana nie przekręci się, można przyjąć każdorazowo połowę nośności dla dwóch złączy kątowych.
F2 i F   Obciążenie w kierunku przebiegu dołączanej belki.
F4    Kierunek siły w odległości e skierowanej w stronę złącza kątowego.
F   Kierunek siły w odległości e skierowanej w stronę
przeciwną do złącza kątowego.

Wartości obliczeniowe nośności
W tabelach podano charakterystyczne wartości nośności Ri,k.
W celu ustalenia wartości obliczeniowych Ri,d należy zastosować następujące równanie:

Ri,d = Ri,k * kmod / YM

Kombinacje obciążeń
Warunek nośności przy złożonym przypadku wytrzymałościowym sprawdza się przy użyciu wartości obliczeniowych.

(F1,d / R1,d)2 + (F2/3 / R2/3)2 ≤ 1
F1,d / R1,d + F4/5 / R4/5 ≤ 1

W przypadku złożonego przypadku wytrzymałościowego przy zastosowaniu złącz kątowych wzmocnionych żebrem, F1 w połączeniu z F2, lub F3 i F4 lub F5 musi zostać spełnione następujące równanie:

√(F1,d / R1,d + F4/5 / R2/3)2 + (F2/3 / F2/3)2 ≤ 1

Copyright © 2010, Simpson Strong-Tie Co., Inc. All Rights Reserved
Contact Webmaster with questions or comments.