Filtruj produkty

APB Podstawa słupa

APB Podstawa słupa

Opis

ZASTOSOWANIE:
Regulowana podstawa słupa do zakotwienia w gotowym fundamencie. Zaprojektowana do przenoszenia wyłączenie obciążeń pionowych.


MATERIAŁ:
Blacha stalowa S235JR ocynkowana Zn25/A zgodnie z EN 12329:2000Europejska aprobata techniczna: ETA-07/0285
Deklaracja właściwości użytkowych: PL-DoP-e07-0285

  • Dane techniczne
  • Mocowanie
  • Info. techniczne
  • Prod. uzupełniające
  • Galeria
Nr Art. Wymiary [mm] Ilość otworów Nośności charakterystyczne [kN]
A B C t1 t2 Część A Część B R1,k
APB 100 130 100-150 4 4 4 - Ø121) 4 - Ø122) 56,2

MOCOWANIE DO DREWNA:
Otwory: Ø12
Mocowanie podstawy słupa APB do drewna – przy pomocy wkrętów z łbem sześciokątnym.

MOCOWANIE DO BETONU:
Otwory: Ø12
Podstawa APB mocowana do betonu za pomocą kotwy roprężnej  WA M10-78/5
lub kotwą chemiczną AT-HP z prętem gwintowanym LMAS M10-120/25

Podstawy słupa są cynkowane ogniowo metodą zanurzeniową i posiadają powłokę cynkową o grubości  55μm zgodnie z PN-EN 1461, mogą być, więc stosowane na zewnątrz.

MOCOWANIE:
Gwoździe pierścieniowe CNA 4.0
Wkręty CSA 5.0
Wkręty do drewna
Śruby Ø8 do 12 mm
Kotwy mechaniczne i chemiczne

Zdefiniowanie kierunków sił

Dla wartości podanych w tabeli w katalogu obowiązuje formuła dla wartości z tabeli dla drewna:
Ri,d = Ri,k * kmod / YM
Ri,d = Ri,k / YM
Dla  należy zawsze stosować wartość 1, 3 dla drewna, również w przypadku podanych w tabeli wartości dla stali.

Wymogi
W przypadku betonu wymagana jest minimalna, klasa betonu C20/25. Warunki nośności dla połączeń z betonem należy przeprowadzać zawsze odrębnie.

Połączenia za pomocą kotw
Kotwy stalowe należy dobrać odpowiednio do występujących obciążeń. Należy określić dla nich siły rozciągające wynikające z obciążeń poziomych, odpowiednio do wysokości przyłożenia obciążenia oraz ramięnia dźwigni.
Nd = H * e / f
Vd = H/n
gdzie:
Nd - siła wyrywająca kotwy
Vd - siła ścinająca kotwy
 

 

Copyright © 2010, Simpson Strong-Tie Co., Inc. All Rights Reserved
Contact Webmaster with questions or comments.