Zasady ochrony prywatności danych

1. WPROWADZENIE:
W firmie Simpson Manufacturing Company, Inc. oraz w powiązanych z nią podmiotach (odtąd wspólnie „Simpson”) cenimy zaufanie naszych klientów i pracowników.  Podczas przetwarzania ich danych osobowych dokładamy wszelkich starań, aby zachować zgodność z naszymi podstawowymi wartościami rzetelności, wysokich standardów etycznych i uczciwości.  Poniższe zasady ochrony prywatności opisują nasze podejście do przetwarzania danych osobowych oraz określają zasady i procedury będące częścią naszego globalnego programu zgodności w obszarze prywatności.

2. ZAKRES:
Zasady obowiązują wszystkie krajowe i międzynarodowe oddziały, pracowników i spółki zależne firmy Simpson Manufacturing Co., Inc.                                     
3. DEFINICJE:
Na użytek niniejszych zasad ochrony prywatności, termin „dane osobowe” oznacza jakiekolwiek informacje identyfikujące osobę lub dotyczące możliwej do zidentyfikowania osoby. Mogą to być imię i nazwisko, adres e-mail lub inne informacje powiązane z konkretną osobą.  Dane osobowe mogą dotyczyć dowolnej osoby, włącznie z klientami, pracownikami i dostawcami firmy Simpson.  Termin „przetwarzanie” odnosi się do zbierania, wykorzystywania, kopiowania, modyfikowania, przekazywania, ujawniania danych osobowych lub dowolnych innych działań wykonywanych w odniesieniu do tych danych.
4. ZASADY:

1.Zbieranie i wykorzystanie
Naszym celem jest zbieranie wyłącznie danych osobowych, które można racjonalnie uznać za niezbędne do osiągnięcia uzasadnionych celów biznesowych oraz wykorzystywanie danych osobowych w sposób zgodny z tymi celami.
2.Transparentność i powiadomienia
Informacje dotyczące naszego postępowania w obszarze prywatności udostępniamy zgodnie z obowiązującym prawem osobom, których dane osobowe przetwarzamy.  Na przykład publikujemy zasady ochrony prywatności na naszych witrynach internetowych, aby informować użytkowników o naszych praktykach ochrony prywatności. Zgodnie z wymaganiami lokalnego prawa w niektórych krajach możemy przekazywać informacje o ochronie ich danych osobowych pracownikom.  Staramy się, aby udostępniane przez nas informacje były przejrzyste i łatwe do zrozumienia.
Informacje te mogą obejmować między innymi:
•    typy zbieranych danych osobowych;
•    możliwe sposoby wykorzystania danych osobowych;
•    typy podmiotów trzecich, którym dane osobowe mogą zostać ujawnione;
•    powiadomienie o przekazywaniu danych osobowych do innych krajów, w tym Stanów Zjednoczonych;
•    opis praw i możliwości przysługujących osobie w odniesieniu do jej danych osobowych;
•    sposób przekazywania nam zapytań i obaw dotyczących prywatności.

3.Możliwości decyzji
W odpowiednich przypadkach oferujemy osobom możliwość decydowania o przetwarzaniu ich danych osobowych.  W szczególności decyzje takie dotyczą wykorzystania lub udostępniania danych osobowych na potrzeby marketingu.  W zależności od obowiązującego prawa, newralgiczności danych osobowych oraz uzasadnionych oczekiwań decyzja może mieć formę wyraźnej zgody lub zgody dorozumianej.  Dokładamy starań, aby udostępniać przejrzyste i proste metody korzystania z tych możliwości i modyfikowania podjętych decyzji oraz, w odpowiednich przypadkach, wycofania zgody.
4.Dostęp i korekty
Zgodnie z obowiązującym prawem udostępniamy osobom uzasadnione możliwości przeglądania i poprawiania przechowywanych przez nas danych osobowych tych osób.
5.Udostępnianie
Dane osobowe możemy przekazywać innym spółkom Simpson, usługodawcom świadczącym usługi na naszą rzecz oraz innych podmiotom trzecim w zakresie wymaganym lub dopuszczalnym zgodnie z obowiązującym prawem.  Podejmujemy działania celem zagwarantowania, że dane osobowe są ujawniane podmiotom trzecim wyłącznie z uzasadnionych przyczyn biznesowych oraz wymagamy od zewnętrznych usługodawców zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych powierzanych im przez firmę Simpson. Stosujemy też środki nakierowane na zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi transgranicznego przekazywania danych osobowych.
6.Bezpieczeństwo
Stosujemy administracyjne, techniczne i fizyczne środki bezpieczeństwa, których celem jest ochrona danych osobowych przed utratą, nadużyciem lub nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, modyfikacją lub zniszczeniem. Od naszych pracowników wymagamy postępowania zgodnie z zasadami i procedurami bezpieczeństwa firmy Simpson.
Firma Simpson może być zobowiązana do powiadomienia osób lub organów nadzoru o naruszeniach bezpieczeństwa określonych danych osobowych. Każdy pracownik posiadający wiedzę na temat możliwego incydentu dotyczącego bezpieczeństwa danych powinien bezzwłocznie zgłaszać się do:
Osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo danych w firmie Simpson:    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lub
Dyrektora ds. bezpieczeństwa:    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

7.Integralność, zatrzymywanie i usuwanie
Podejmujemy uzasadnione działania zapewniające, że wykorzystywane przez nas dane osobowe są precyzyjne, istotne, kompletne i aktualne dla celów, dla których mają być wykorzystywane. Zatrzymujemy i usuwany dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i politykami firmy. Od pracowników usuwających dane osobowe wymagamy stosowania bezpiecznych metod, które uniemożliwiają odczytanie i użycie danych osobowych (np. poprzez zniszczenie w niszczarce lub rozmagnesowanie nośników).
8.Rozliczalność i zgodność
Stosujemy globalny program ochrony prywatności pozwalający zachować zgodność z tymi zasadami ochrony prywatności. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszego globalnego programu ochrony prywatności lub przekazać pytania lub obawy, należy kontaktować się z:
Globalnym dyrektorem ds. zgodności:    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Copyright © 2010, Simpson Strong-Tie Co., Inc. All Rights Reserved
Contact Webmaster with questions or comments.