Właściwości wieszaków belki

Zastosowanie:
Łączenie dźwigarów drugorzędnych z drewna lub materiałów drewnopochodnych z dźwigarami głównymi / słupami z drewna, elementami betonowymi lub stalowymi.
Wymiary podano w poniższych tabelach.

MATERIAŁ:
S 250 GD + Z275 jeżeli nie podano inaczej
Grubość blachy 1,5 mm; 2,0 mm; 2,5 mm lub 4 mm

Łączniki:
Gwoździe pierścieniowe CNA 4,0
Wkręty CSA 5,0
Kotwy mechaniczne lub chemiczne  M8 do M12 mm

Definicje kierunków obciążenia

W  katalogu wartości nośności przyjęto położenie siły F2 na krawędzi górnej (KG) wieszaka belki. Jeżeli linia działania siły F2 jest bardziej oddalona od KG wieszaka belki, należy przeprowadzić dowody zgodnie z aprobatą. Jeżeli siła działa w mniejszej odległości, można w uproszczeniu przyjąć wartości podane w tabeli, lub też ustalić wyższe wartości zgodnie z aprobatą. W razie potrzeby należy osobno przeprowadzić dowody dla dźwigarów głównych i drugorzędnych.
Ri,d = Ri,k * kmod / YM
Parametry charakterystyczne nośności ustalono zgodnie z danymi ETA. Jeżeli HN > 1, 5 x H (wysokość w wieszaka belki H) należy osobno dokonać sprawdzenia stateczności.
gdzie:
HN - wysokość belki podpieranej
H - wysokość wieszaka

Obciążenia dwu i trójosiowe
Przy jednoczesnym obciążeniu wieszaka belki w kierunku jego osi symetrii, pod kątem prostym oraz w kierunku osi dźwigara drugorzędnego, należy wykazać:
(F1,d / R1,d)2 + (F2,d / R2,d)2 +(F3,d / R3,d)2 ≤ 1
Belkę główną należy zabezpieczyć przed możliwością skręcenia. Belkę główną należy zabezpieczyć przed działaniem momentu. Moment w dźwigarze głównym to:
 Mv = F1, d x (Bh / 2 + 30 mm)
Pomiędzy gwoździami w dźwigarze głównym należy zachować odstępy zgodne z EN 1995 – Eurokod 5

Połączenia z betonem lub stalą
Mocowanie wieszaka belki do konstrukcji nośnych betonu, muru, następuje za pomocą odpowiednich kotew i podkładek US.
W przypadku łączenia z murem pomiędzy wieszakiem belki a murem należy umieścić stalową płytkę.

Połączenia belek z betonem lub stalą za pomocą kotew lub śrub.
Obciążenie w osi symetrii wieszaka belki:

Obciążenie kotw chemicznych i mechanicznych z kierunków sił F1,d  lub F1up,d wylicza się w następujący sposób:
Vd = F1,d / nef
Nd = Fup * e / 2 * zmax
gdzie:
Nd - siła wyrywająca kotwę
Vd - siła ścinająca kotw
Wyliczenie obciążenia kotw chemicznych i mechanicznych z kierunku siły F2 przy zastosowaniu 2 kołków:
Vd = √(F2,d / 2)2 + (F2d * eH,F / bb)2
gdzie:
Vd - siła ścinająca kotwę
Przy zastosowaniu 2 kotw:

Przy zastosowaniu 4 kotwi:
Fbolt,lat,d = (F2,d - 0,5 * nN * Rax,N,d) * (eH,F + 0,5 * hb) / hb

gdzie:
nN - ilość gwoździ w dwigarze drugorzędnym
Rax,N,d - nośność obliczeniowa zastoswanego łącznika

Copyright © 2010, Simpson Strong-Tie Co., Inc. All Rights Reserved
Contact Webmaster with questions or comments.